Individuell lön bryter utanförskap

Jag deltar just nu i en debatt om hur man kan minska utanförskapet bland personer med funktionsnedsättningar med Gabriel Sundquist, gasellföretagare, och Mikael Klein, Handikappförbunden, med anledning av en ny rapport om handikappolitik av Li Jansson, Svenskt Näringsliv. Det är förfärande många som till följd av funktionsnedsättningar står utanför. Mitt perspektiv är att ökad individuell lönesättning underlättar att bryta ett utanförskap. Jag vill också se ökade möjligheter för individen att välja arbetsförmedlare. Detta förbättrar matchningen och ökar framväxten av förmedlare med specialistkompetens.