Det är i tjänstesektorn de nya jobben skapas!

Det är flera, här Företagarna i SVT, som kommer till samma slutsats som vi på Almega pekat på i våra senaste ekonomiska analyser och prognoser. Tjänstesektorn går väldigt starkt och det är bland tjänsteföretagen som de nya jobben skapas. Samtidigt bromsas tillväxten inom tjänstesektorn då företagen har svårt att hitta rätt personal. Tjänstesektorn hade kunnat utvecklas ännu snabbare och skapa ännu fler jobb om det inte varit brist på personer med de kompetenser som efterfrågas av företagen.

Under den senaste högkonjunkturen höll bristen på sådan arbetskraft tillbaka tillväxten. Tyvärr ser vi samma tendens nu när konjunkturen tar fart.