Dags att dra igång personalövertaganden igen

Ett ökat entreprenörskap inom omsorgen och andra verksamheter ger fler innovativa lösningar, det skulle effektivisera och utveckla välfärden. Inom välfärdssektorn finns flera framtidsbranscher där entreprenörskapets influenser kan göra stora skillnader i den befintliga verksamheten. Ökad service, bättre bemötande och en närmare relation till personalen har varit viktiga förbättringar så här långt. Här har Stockholmsregionen med Stockholms stad varit en föregångare.

Införande av valfrihetssystem liksom upphandlingar har utvecklat och moderniserat stadens verksamhet vilket också uppskattats av medborgarna samtidigt som man haft en god kostnadskontroll.

Förnyelsen måste få möjlighet att fortgå. Det finns goda skäl att fortsätta släppa loss innovationskraften bland personalen inom Stockholms stad. Det måste vara möjligt att ta över en verksamhet om man kan göra den bättre. Staden har stoppat en process som är nödvändig för den fortsatta utvecklingen och moderniseringen av offentlig sektor.

Under föregående mandatperiod genomfördes många övertaganden av personalen vilket gav hundratals livskraftiga företag inom välfärdens områden. Det finns flera undersökningar som pekar på att både de som nyttjar tjänsterna och medarbetarna upplever en förbättrad kvalitet i samband med verksamhetsövergångarna.

Ett par illa genomtänkta beslut under föregående mandatperiod har gjort att personalövertagandena har slutat helt, vilket är både olyckligt och olämpligt. Det har dock fört det goda med sig att Tillväxtverket (dåvarande Nutek) och Statskontoret har utrett de juridiska frågetecknen. Tillväxtverket har nu presenterat riktlinjer för hur personalövertaganden kan gå till. Bland annat visas möjligheterna att använda hembudsklausuler i avtal för att säkra värdena i den övertagna verksamheten. Nu finns det inte längre några hinder för att processen med personalövertaganden tar fart på nytt.

Personalövertagande är både lagligt och möjligt. Dessutom enligt vår mening önskvärt.

Vi efterfrågar nu att Stockholms stad formulerar en modell för hur personalens möjligheter till övertagande kan se ut, enligt de förutsättningar som presenterats av Statskontorets och Tillväxtverket.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega

Stefan Holm
regionchef Stockholm, Svenskt Näringsliv

Läs debattartikeln på DN:s webbplats