Arbetslagstiftningen måste förnyas

I går deltog jag i Framtidsforum 2010 i Hanholmen, Finland, där jag tillsammans med andra representanter från näringslivet i Sverige och Finland diskuterade nuvarande och framtida utmaningar och möjligheter i den allt mer globaliserade världsekonomin.

Jag framförde bland annat att mycket av det regelverk som finns idag är föråldrat. Inget har förändrats sedan 70-talet och den svenska modellen hotas att vittra sönder!

Bland det viktigaste man måste göra är att uppdatera lagstiftningen. Till exempel måste de personer som är viktiga för den fortsatta produktionen kunna hållas kvar i företagen. Tryggheten ska inte ligga i anställningstiden utan i att vara anställningsbar.

Det vi verkligen måste jobba med är lönebildningen. Både i Sverige och i Finland har vi ett föråldrat och centralistiskt sätt att sätta löner utan koppling till företagens lönsamhet och medarbetarnas arbetsinsats. Det ifrågasätts även i facken i takt med att medlemmarna blir yngre. Företagen måste få betala för goda prestationer. Jag efterlyser också mer flexibilitet vad gäller företagens rättigheter att sänka lönen då det går sämre. Vi måste med andra åstadkomma lokal lönebildning!