Är Göran Persson okunnig?

Göran Persson säger i en intervju i tidningen Computer Sweden, att tjänstesektorn inte kan bygga Sveriges ekonomi. Den förre statsministern visar på en betydande okunskap om tjänstesektorn när han påstår att det alltid måste finnas en produkt som man lägger i en låda. Faktum är att tjänstesektorn idag står för ca en tredjedel av den svenska exporten. Det går alltså utmärkt att exportera utan att för den skull lägga en produkt i en låda.

Men bortsett från okunskapen kan man ju fråga sig varför Göran Persson säger som han gör just nu? Det kan vi naturligtvis inte veta, vilka kunder han har som konsult  är ju höljt i dunkel. Det vi däremot vet är att flera ledande socialdemokrater gjort analysen att delar av valförlusten kan förklaras med att partiet inte följt med i utvecklingen och anpassat sig till ett samhälle med en arbetsmarknad som domineras av tjänstesektorn.

I ett sådant läge kan man tänka sig att de industrinära fackföreningarna känner att deras maktbas börjar erodera. Att då skicka fram den förra statsministern och socialdemokratiska partiledaren kan ju tänkas vara en taktik för att bromsa förnyelseprocessen inom socialdemokraterna och slå vakt om de gamla industristrukturerna.