Viktig debatt om viktig utredning

Nu har debatten om  Gunnar Axéns och Irene Wennemos utredning om hållbara försäkringar börjat. Det är bra för det är en mycket viktig utredning som ju bland annat ska beröra a-kassan.

Det är intressant att grubbla på vad som ligger till grund för personers ställningstagande för och emot a-kassa. För mig är a-kassan ett värdefullt instrument för att underlätta omställningen på arbetsmarknaden och minska risken för inlåsning.  Jag tror  även att en obligatorisk a-kassa skulle betyda  mycket för detta. Även om det givetvis kan finnas problem med utformningen av en sådan. En rimlig avvägning behövs mellan ett antal olika faktorer och det ska bli intressant att se vad utredningen kommer fram till.

Men man kan även ha en annan utgångspunkt till a-kassan. Det blir väldigt tydligt i  TCO-tidningens intervju med Mats Essemyr. Där konstateras att de fackliga a-kassorna har påverkat organisationsgraden och  att det finns risk att den sjunker om a-kassan får annan form. Ett citat  från Mats belyser detta.

”Det finns de som säger: Ja men a-kassan är väl inte till för att facken ska få medlemmar. Det tycker inte jag heller. Fackförbunden ska vara så bra och attraktiva så att man går med i alla fall.  Men man ska ändå ha klart för sig att vid en förändring så kommer organisationsgraden att sjunka och man riskerar hela arbetsmarknadsmodellen.”

Tänk – inte kan det väl vara fackets organisationsgrad som ska styra vilka omställningslösningar som ska finnas?  För  mig är det en självklarhet att sträva efter att finna lösningar som ger bästa utfall för såväl samhällsekonomin och den enskilde.

Fortsättning kommer säkert. Utredningen ska inte vara klart med allt förrän 2013.