Regeringsrätten sviker sitt uppdrag

Regeringsrätten ger ingen vägledning för vilka beviskrav som gäller för faktisk miljöpåverkan när miljökrav ställs i offentlig upphandling. Vi får vänta till dess högsta instans för upphandlings- frågor, EU-domstolen, tar upp frågan. Därmed sviker Regeringsrätten sitt uppdrag, skriver Ted Ekman, Almega, i ett debattinlägg.

Regeringsrätten har nu kommit med avgörande i ”Triklosan-fallet”. Rätten menar att landstingets krav på suturer utan triklosan inte är diskriminerande, då bolaget hade möjlighet att leverera sådana. Regeringsrätten går därför inte in på om kravet hade någon effekt på miljön och därmed inte heller på om kravet var proportionerligt.

Detta är mycket olyckligt att den bedömningen inte gjordes, då kravet ställdes med hänsyn till miljön.

Regeringsrätten har alltså inte gett någon vägledning om vilka beviskrav som måste uppfyllas om den faktiska miljöpåverkan, när det handlar om diskriminerande miljökrav. Detta hade vi sett fram emot att få, och vi är därför missnöjda med att Regeringsrätten inte bedömde proportionaliteten.

Miljökrav diskuteras mycket i näringslivet. I offentlig upphandling måste miljökraven vara proportionerliga och miljömärkningskriterier ska vara baserade på vetenskapliga rön (scientific information enligt den engelska översättningen i direktiv 2004/18/EG, som Sveriges lag om offentlig upphandling baseras på). Det finns dock ingen som vet exakt vad vetenskapliga rön innebär i det här sammanhanget.

Nu hade Regeringsrätten möjlighet att vägleda oss i frågan. En chans de inte tog. Det hade varit bättre om Regeringsrätten hade sett till att få frågan ordentligt utredd genom att be EU-domstolen om ett förhandsavgörande.

Ted Ekman
Näringspolitisk expert på offentlig upphandling, Almega

Läs debattartikeln på Upphandling 24:s webbplats