Ge rättvisa löner!

Gudrun Schyman skriver i sydsvenskan den 4 oktober en artikel om rättvisa löner. Ingenstans i artikeln talas om hur Gudrun Schyman vill åstadkomma detta.  Efter att ha jobbat med lönefrågor i bra många år kan man nog konstatera att följande är det mest effektiva  när det gäller att bryta de strukturella skillnaderna.

Bryt upp den segregerade arbetsmarknaden. Detta kan bland annat göras genom att ge offentliganställda fler arbetsgivare att välja emellan. Öppna upp offentlig sektor för privata initiativ med andra ord. Lön ska sättas individuellt. Lön är inte en kollektiv fråga. Forskning visar entydigt att en invidbaserad lönesättning gynnar kvinnor.