Fastighetsfacket går över gränsen

Fackförbundet Fastighets ­senaste sympativarsel är ett slutgiltigt exempel på hur grovt konfliktvapnet missbrukas på svensk arbetsmarknad. Almega efterlyser nu en kraftfull översyn av den lagstiftning som ­gäller strejkrätten.

höstens förhandlingar mellan Almega och fackförbundet Fastighets har Fastighets krävt att fönsterputsföretagen inte längre ska få ­utföra traditionell städning. För att undvika konflikt har Almega bland annat gått med på att föra in en ­begränsningsregel om städning, men detta har avvisats av Fastighets.

I stället varslar Fastighets om en ansvarslös strejk och tar till sympatiåtgärder som slår hårt mot tredje man. Fastighets kommer att ta ut ett ­före­tag som hör till ett helt annat avtalsområde, i detta fall företaget ISS.

Därmed drabbar konfliktåtgärderna kunder till ISS, kunder som består av mycket konfliktkänsliga svenska exportföretag. Utbruten konflikt kan komma att få stora ­skadeverkningar för dessa företag och deras anställda.

Fastighets agerande visar på ­behovet av att det införs en regel som stärker kravet på proportionalitet vid arbetsmarknadskonflikter. Det ­gäller i synnerhet vid användandet av så kallade sympatiåtgärder.

Det är inte rimligt att fackliga ­organisationer med ett minimum av insatser kan vålla mycket stor ekonomisk skada för tredje man och ­stora delar av den svenska industrin.

Jonas Milton, vd Almega

Läs debattartikeln på DI:s webbplats