Bra att S omprövar skattepolitiken

Jag tycker att Thomas Östros skickar signaler om en klok omprövning inom socialdemokratin. När budgetmotionen presenterades pekade han bland annat på frågan om förmögenhetsskatt, fastighetsskatt och RUT-avdraget.