Uppdrag granskning om friskolor

Flera friskolor har under våren och sommaren blivit uppvaktade av SVT:s program Uppdrag granskning med frågor som gäller skolornas ägare. Nu i veckan gjorde också SVT reklam för programmet med en trailer, vilken visar att programmet kommer att sändas på onsdag, under valveckan.  

Av journalisternas frågor och trailern framgår att programmet tar upp frågan om att vissa friskolor ägs av riskkapitalbolag, och att detta skulle vara oetiskt och riskfyllt.

Fakta är att riskkapitalbolag oftast består av ett antal fonder, och att en stor del av de pengar som bolagen förvaltar är våra pensionspengar. Det handlar alltså om att investera för att säkra framtidens pensioner. Det handlar inte, som tydligen Uppdrag granskning vill göra gällande, om att gör riskfyllda affärer. Tvärtom, strävar man efter säkra och långsiktiga investeringar.

Värdet i skolföretag ligger främst i att de är stabila och att de håller hög kvalité. Detta är något som självklart är bra. För elever, lärare och föräldrar. Och för den som investerar pengar i en skola.

Av SVT:s trailer framgår också ett påstående om ett negativt samband mellan vinstkrav i friskolor och elevernas studieresultat. Detta påstående håller inte. I de fall en friskola går med vinst, innebär det två saker. För det första, att man har det elevunderlag som krävs. För det andra, att man lyckas använda de resurser man har på ett effektivt sätt. Sammantaget är vinst ett tecken på att verksamheten drivs på rätt sätt.

Vinst är i grund och botten ett sundhetstecken. Det gäller alla företag. Och skolor är inte undantagna från denna regel. Att inte göra vinst vore tvärtom oansvarigt, speciellt mot de elever som valt att gå i skolan. Utan vinst är en friskola väldigt utsatt.

De vinster som olika friskolor skapar används i första hand till återinvesteringar i lokaler, utrustning och annat. Först när dessa investeringar är gjorda kan utdelning för aktieägare, om skolan drivs i form av ett aktiebolag, komma ifråga. Det är inte heller något rakt rör med skattepengar ner i ägarnas fickor. Ägarnas avkastning kommer av tidigare gjorda investeringar, och av en ekonomisk risk som de tagit.