Rutreformen behövs för jobben i Östergötland

Rutreformen i Sverige har inneburit en chans för många arbetslösa. Avdraget har i allt högre utsträckning börjat användas av singelhushåll, låginkomsttagare, äldre och boende i hyresrätt. Det skriver Ulf Lindberg, näringspolitisk chef för Almega, som är arbetsgivarorganisationen för tjänsteföretag.

Om bara några dagar går svenska folket till ett ödesval samtidigt som tusentals anställda i en hel bransch går till jobbet med en klump av oro i magen. Frågan är om rutavdraget avskaffas och i så fall hur många som måste varslas. Bara i Östergötland har 460 företag ansökt om rutavdrag för perioden juli 2009 till och med juni 2010, och 436 personer beräknas vara anställda i länet. Det är oroväckande att hundratals östgötar återigen riskerar att hamna i en situation präglad av arbetslöshet, otrygghet eller ännu värre hos oseriösa aktörer på den svarta marknaden.

Runtom i hela Sverige är närmare 11 000 personer anställda i branschen. De arbetar med allt ifrån städning, klädvård, trädgårdsarbete till barnpassning och läxläsning. Hälften av dessa beräknas bli av med jobben om avdraget avskaffas. Tack vare rutavdraget kan de än så länge gå till vita jobb med arbetsgivare som betalar skatt och har ordentliga försäkringar.

Rutreformen i Sverige har också inneburit en chans för många arbetslösa som tidigare stod långt ifrån arbetsmarknaden. I branschen för hushållsnära tjänster kommer tre av fyra av de anställda direkt från tidigare arbetslöshet. Enligt riksdagens utredningstjänst tjänar samhället cirka 240 000 kronor per arbetslös som går till jobb i hemservicebranschen. Att värna samtliga arbetstillfällen borde rimligen vara en hög prioriterad fråga i tider av arbetslöshet efter finanskrisens lågkonjunktur.

Erfarenheterna från Finland visar att svartarbetet minskade med 40 procent när ett liknande skatteavdrag infördes där och nu kan den finländska välfärden räkna med skatteinkomsterna från branschen och fler trygga jobb har skapats. Det borde även ligga i alla svenskars intresse att komma ifrån det kvittolösa samhället.

Att det är ett dyrt system som inte ger svenskarna något tillbaka är ett argument som inte får stå oemotsagt. Konjunkturinstitutet uppskattar att rutavdraget blir helt kostnadsneutralt vid 10 000 anställda. Finanspolitiska rådet rekommenderade också nyligen att behålla rut.

Branschen växer kraftigt över hela landet och tjänsterna kommer allt fler till gagn. Enligt Skatteverket har 238 000 svenskar köpt hushållsnära tjänster det senaste året, vilket motsvarar mer än en hundraprocentig ökning jämfört med helåret 2008. Därför är det krystat att idag argumentera mot rutavdraget utifrån att det skulle vara ett särintresse. Almegas senaste Demoskopundersökning visar att avdraget i allt högre utsträckning börjar användas av singelhushåll, låginkomsttagare, äldre och boende i hyresrätt.

Vår uppmaning till alla politiker oavsett partifärg är därför att göra sig kvitt med ideologiska låsningar och pragmatiskt ta hänsyn till de arbeten och skatteintäkter som faktiskt finns. Det finns ingen anledning att riskera jobben för över 400 anställda i Östergötland.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef Almega

Läs debattartikeln på Correns webbplats