Positiva siffror kring sjukskrivning

I går kom Försäkringskassans senaste månadssiffror. Som vanligt intressant läsning. Nu när valet är klart så kanske det är dags att diskutera sjukfrånvaron utifrån principer i stället för enskilda ärenden.

Sjukfrånvaron fortsätter att sjunka. Under augusti månad var det  drygt 102 000 personer som fått utbetalning på grund av sjukskrivning, knappt 21 000 personer  av dessa  hade varit sjukskrivna mer än ett år. Det är mer än 20 000  färre långtidssjukskrivna än  ett år tidigare.  Ju färre långa sjukskrivningar desto mindre risk att personer kommer att hamna i utanförskap.

Nu hoppas jag att det i en regeringsförklaring läggs resurser på rehabilitering och fler aktörer inom det området för at underlätta för de långtidssjukskrivna att komma i arbete.

Övriga eventuella förändringar kommer säkert från Kommittén om hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet  under ledning av  Ulf Kristersson och  med Irene Wennemo som huvudsekreterare. Utredningen ska vara klar senast maj 2013.