Positiva konsekvenser med konkurrerande utförare

I Storbritannien är det självklart att anlita privata utförare för att hjälpa dem som av olika anledningar står långt ifrån arbetsmarknaden. Det känner jag stor sympati för. Med konkurrerande utförare har man varit framgångsrika. Därför är det oerhört intressant att läsa Försäkringskassans Socialförsäkringsrapport  2010:12 – Utvärdering av handläggningsprocessen inför deltagande i aktiv insats (pdf).

Rapporten konstaterar bland annat att de som slumpmässigt fick stöd av en alternativ aktör:

  • Hade 27% högre sannolikhet att vara med om ett avstämningsmöte  innan insatsen planerades
  • Hade 28% högre sannolikhet att en rehabplan eller plan för återgång i arbete hade upprättats
  • Hade 40% högre sannolikhet att påbörjat en aktiv insats

Tänk vilka positiva konsekvenser det kan ha fått få för dem som slumpmässsigt blev utvalda! Nu är det dags att låta alla få den chansen!