KI:s utredning självständig

Som det så ofta gjorts den senaste tiden skrevs det en hel del om RUT förra veckan. I E24 kom först en artikel om att RUT inte kostar staten något.

Dagen efter skriver tidningen en artikel som lite olyckligt kan läsas som att KI:s rapport om hushållsnära tjänster var ett Almega-styrt beställningsjobb.  Rapporten beställdes mycket riktigt av Almega hos KI, med det finländska hushållsavdraget som utgångspunkt för att belysa effekten av en skattereduktion även i Sverige. KI tyckte att uppdraget var intressant och gjorde en självständig utredning efter samma beräkningsmodeller som man använder för att beräkna effekter av olika förslag från regeringskansliet. Eftersom KI har en allmänt sett mycket hög trovärdighet blev rapporten ett tungt inlägg i debatten 2006.

Eftersom man sällan diskuterar intäktssidan av RUT reformen är den fortfarande relevant i bedömningen av dessa effekter.  Bland annat har regeringens Finanspolitiska Råd under ledning av Lars Calmfors i år föreslagit att RUT reformen behålls men däremot ifrågasatt de samhällsekonomiskt positiva effekterna av ROT. Vi välkomnar naturligtvis en uppdaterad rapport av de samhällsekonomiska effekterna för att närmare kunna konstatera hur stora intäkter till statskassan som RUT-reformen givit hitintills.

Den finska reformen som låg till grund för KI s bedömningar redovisas i dag i Finland som en reform som fullt ut betalar sig.

Här uttalar jag mig i frågan.

Intervju_Ulf_Lindberg_WMV9_Widescreen_426x240