Jag tycker!

Tycker det är orimligt att vi som sitter i Stockholm ska bestämma lönerna för medarbetarna i våra medlemsföretag.

Tycker det är hög tid att vi moderniserar den svenska modellen.

Tycker det är hög tid för en skattereform som bygger på att Sverige är ett tjänstesamhälle.

Vad tycker du?