Företagen ratar Arbetsförmedlingen

I förra veckan bloggade jag om vikten av att öppna upp för andra aktörer inom arbetsförmedlingsområdet. Skälet till det var bland annat den senaste rapporten från Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät.

I dag har jag läst nyhetsbrevet från Svenskt Näringsliv och blir än mer bekymrad över hur det har fungerat, läs här att företagen ratar Arbetsförmedlingen. För min del så tror jag att det  kan vara svårt att i stora organisationer alltid hitta de smartaste rutinerna och de smartaste vägarna att arbeta. Att något måste göras visar företagens synpunkter i artikeln.