Finansmarknaden reagerade rätt

Roland Fagerfjäll skriver idag en läsvärd artikel på ledarplats i Dagens Industri. Fagerfjäll driver tesen att finansmarknaden reagerar rätt när den inte straffar svensk ekonomi på grund av valresultatet. Han menar även att Sverigedemokraternas framgång inte kan förklaras genom en påstådd nedrustning av den offentliga välfärden. Fagerfjäll pekar istället på att det skett en stor strukturomvandling på arbetsmarknaden där vi rört oss från industri- till tjänstesamhället. Det är i den omvandlingen som en grupp unga män med lågutbildning hamnat utanför. Många jobb har förlorats till maskiner. Samtidigt tillkommer jobb som ställer betydligt högre krav på utbildning.

En mycket viktig uppgift för den kommande regeringen är att säkerställa att strukturomvandlingen från industri till ett tjänstesamhälle med stora kunskapskrav också tar plats i politiken. Vi har under alltför många år sett hur näringslivet utvecklats mot ett större tjänsteinnehåll medan politiken inte hängt med. Ska Sverige klara den allt hårdare internationella konkurrensen måste politiken anpassas till det tjänstesamhälle vi redan lever i.