Blicka utåt!

London

Vi i Sverige är inte bäst på allt även om vi tror det. I förra veckan var jag och några kollegor i London och träffade Lord Freud, Minister of Welfare Reform och hans kollegor  på Department for Work and Pensions.

Vi fick höra om regeringens intressanta arbete med att formulera politiken för 21:a århundradets välfärd. I det ligger att se över bidragssystemen men även att hjälpa dem som står långt bort från arbetsmarknaden att komma åter i arbete, det kan röra sig om allt från ett fåtal timmar till full sysselsättning. Målsättningen är att ge medborgarna incitament för att återgå till eller träda in i arbete och att förändra situationen för alla de barn som växer upp med arbetslösa  föräldrar. Åtgärderna ska fungera på ett sådant sätt att bidragen realteras till inkomsten. Det ska synas direkt och inte baseras på historiska siffror. På så sätt minskar risken att personer som börjar arbeta känner att de blir bestraffade av samhället genom att bidragen minskar.

Det intressanta med  politiken är att regeringen inser att för att lyckas så måste man använda privata utförare. Kvalificerade utförare som ska ha betalt för det arbete som utförs. Ersättningen till företagen ska vara baserad på den vinst som samhället gör genom att en enskild person kommer åter i arbete.

Det resonemanget måste kunna föras i Sverige när det gäller att få in folk i arbete och underlätta för dem som blir arbetslösa. De privata utförarna – företag och ideella organisationer är viktiga spelare på detta område.