Återigen en undersökning som visar på samma sak!

Småföretagarna är missnöjda med Arbetsförmedlingen och känner större förtroende för andra rekryteringsvägar. Kritiken är störst bland de yngre företagarna och kvinnorna är mer kritiska än männen. Rekryteringsföretag och bemanningsföretag hade betydligt bättre omdöme.

Silentiums undersökning förstärker den uppfattning som redovisades när vi i våras frågade medborgarna vad de tycker om Arbetsförmedlingen. Även den visade att det är andra aktörer än arbetsförmedlingen som är bättre på att förmedla jobb.  Den redovisade att bland yngre och arbetslösa finns det en klar övervikt bland dem som tror att rekryteringsföretag skulle vara bättre på att förmedla jobb.

Även den rekryteringsenkät  som Svenskt Näringsliv gjorde i våras  visade att företagen var mer nöjda med rekryteringsföretagens arbete än med Arbetsförmedlingens. Missnöjet fanns hos båda små företag och stora.

Det hör visar att det var riksdagens  fattade  rätt beslut genom att ge Arbetsförmedlingen möjlighet att tillämpa Lagen om valfrihet. Nu är det dags att Arbetsförmedlingen börjar tillämpa möjligheten.  Många av våra branscher börjar få rekryteringsproblem. Då är det viktigt att det finns aktörer som företagen känner förtroende för och som kan hjälpa till i matchningen. Det är viktigt för att inte en expansion ska försenas.

Även för dem som söker arbete kan specialiserade företag underlätta för att finna en väg in i arbetslivet.

Oavsett vilken regeringen som tillträder den 5 oktober så måste en av de viktigaste uppgifterna vara att fortsätta att öppna upp för fler aktörer inom arbetsförmedlingens område.

Läs mer om undersökningen här.