Arbetsförmedlingen har inte erbjudit företagen praktikanter

Nu har Svenskt Näringslivs sista rapport om rekryteringsläget presenterats. Företagen har fått frågan om de under de senaste 12 månaderna har fått en förfrågan från Arbetsförmedlingen om de kan ta emot en praktikant: mer än hälften av företagen har inte fått frågan från Arbetsförmedlingen. Av dem som har fått och avstått är skälen till detta främst att man saknar relevanta uppgifter för en praktikant och att det är tids- och resurskrävande med handledning, se sista  rapporten här.

Arbetsförmedlingen har möjlighet att tillämpa Lagen om valfrihetssystem. Att hitta och motivera företag att ta emot praktikanter skulle även andra än arbetsförmedlingen kunna göra. Det skulle säkert innebära att fler än för närvarande skulle vara beredda att ta emot praktikanter. Praktikarbeten är ett bra sätt att komma in på arbetsmarknaden inte minst för de unga vilket gör det ännu viktigare att möjligheten ges till bland annat ungdomar. Läs hela rekryteringsenkäten här.