Är du objektiv lille vän?

Hur känner man igen en objektiv journalist? Enkelt. Han eller hon är emot friskolor, privat sjukvård, RUT och medverkar regelbundet på Aftonbladets kultursida.

Nej, jag skojar förstås…

Men på Aftonbladets kultursida har ett antal anonyma journalister på allvar skrivit ett inlägg om att det skulle finnas någon form av borgerlig konspiration som styrt mediebevakning i en alliansvänlig riktning. På bloggsidan granskas medierna och megafoner delas ut till journalister som anses ha sprungit alliansens ärenden.

Om man skulle fortsatta på denna tramsiga linje så skulle det vara lätt att dela ut Veckans Pravda till enstaka journalister där man som läsare, lyssnare och tittare känner att det finns en uppenbar fientlig inställning till bland annat bemanningsföretag, friskolor, privat sjukvård och RUT.

Försöker man ta det hela på lite allvar och tittar på vad de anonyma journalisterna grundar sitt påstående på, så handlar det om att det varit många positiva första sidor i kvällspressen med Fredrik Reinfeldt medan det har varit mer negativt om Mona Sahlin.

Men hur har nätverket tänkt att redaktionerna ska bedriva nyhetsarbetet:

– Oj, nu kom det positiva opinionssiffror för moderaterna och negativa siffror för (S). Men eftersom (S) ligger under i positiva löpsedlar, så får det vinklas negativt för (M) och positivt för (S). Varför inte: Mona jublar över nya usla siffror!

I Sverige ägs huvuddelen av de privata medierna av intressen med liberala eller konservativa sympatier eller så har åtminstone ledarsidan många gånger en sådan inriktning. Detta ägande kompletteras av starka oberoende public service-företag. Tittar man däremot på de enskilda journalisterna, så visar undersökningar genomgående att sympatierna väger över för den rödgröna-sidan. Göteborgs Universitet har under åren 1989 och 2005 följt partisympatierna bland journalister. Det rödgröna får mellan 64 och 68%, medan alliansen får mellan 32 och 36 %. En undersökning gjord vid Mittuniveristet 2009 visar på samma resultat. Strax över 30 % av journalisterna sympatiserar med alliansen medan mer än dubbelt så många har rödgröna sympatier. Det som vill läsa mer om detta kan gå till professor Jesper Strömbäcks utmärkta sida.

Jag är övertygad om att de vitt skilda uppfattningarna hos journalister och medieägare faktiskt skapar en spänning som leder till mångfald i medierna. Att däremot den ena sidan kanske inte gjort sin hemläxa tillräckligt noggrant och nu straffas av väljarna är nog både att skjuta på pianisten och övervärdera mediernas roll.