Äntligen någon som ställer den korrekta frågan!

Idag fick jag tidningen Arbetsmarknaden i min hand. Ett mycket  bra nummer. Mina ögon föll på inledaren där chefredaktören Ewa Persson diskuterar hur svårt det är för tidningen att kunna göra en valguide om vad partierna tycker  i arbetsmarknadsfrågor. Det har  jag förståelse för eftersom det hela tiden kommer utspel. Jag delar även hennes analys att jobben även i framtiden kan vara ett problem. Samhället står inför stora  demografiska utmaningar men alla jobb kanske inte ska ersättas. Produktivitetsökningar, strukturomvandlingar och användande av ny teknik kan vara lösningar.

Samtidigt vet vi att många fortfarande står långt ifrån arbetsmarknaden. Även det går att förbättra om man vågar tänka nytt och släppa in privata aktörer inom arbetsförmedling och rehabilitering.

Men det mest intressanta är hennes slutsats apropå de som har svårt att  komma in på arbetsmarknaden ”Själv längtar jag nu efter en riktig, långvarig, bred, djuplodande och nyskapande debatt om den andra sidan av ekvationen: hur vi får till fler riktiga jobb”.

Det är lätt att instämma i detta. Varför handlar inte valrörelsen är mer om vad som behöver göras för att skaffa fler jobb? Det borde vara den viktigaste  frågan att hur ska samhället stimulera alla de entreprenörer som har goda idéer att våga strata företag eller de som redan finns våga anställa flera?

Tjänsteföretag  – befintliga och kommande är en del av den lösningen! Men politiken dikterar förutsättningarna!