Tack för i år!

Årets Almedalsvecka är slut. I år större än någonsin. Det är klart att jag i högsta grad är part i målet men jag tycker Almega sticker ut i år igen. En bra bit över 30 tunga seminarier. Härutöver deltog företrädare för Almega i ett flera andra seminarier som debattdeltagare. Almegas seminarier är inte av ”engångskaraktär”. Vi kommer under hösten och vintern på olika sätt återkomma till de seminarier och ämnen vi aktualiserade i årets Almedalsvecka.