Klipp dig och skaffa dig ett jobb!

I morse diskuterade jag  Klipp dig och skaffa dig ett jobb. Det var SACO studentråd som hade bjudit in mig, Tomas Tobé (M) och Mikael Damberg (S) att diskutera.

Jag höjde medelåldern i lokalen med mina 58 år. Och jag kunde också konstatera att den frågan som SACO studentråd pratar om idag var föremål för intensiva diskussionen när jag var aktiv i studentvärlden 1975.

Kvaliteten i utbildningen, mer kontakter i arbetslivet, bättre kvalitetsutvärderingar och så mer resurser till den högre utbildningen. Skönt att inte stå till svars för allt och att inte behöva driva en valkampanj i varje enskilt seminarium där man deltar.

Intressant att se att på många punkter var vi i panelen överens. Men det som gladde mig mest var  diskussionen om arbetsförmedlingens och dess roll.

Tomas pratade om bättre matchning, Mikael om fler specialförmedlingar.

Jag bara menar att svaret finns ju i den möjlighet som Lagen om valfrihetssystem ger Arbetsförmedlingen från förste juli. Sätt fart i den frågan så blir både Mikael och Tomas nöjda.

Publiken frågade om studenten har något ansvar. Självfallet menade jag. Vi som representerar arbetslivet kan aldrig göra jobbet åt studenterna, de får de göra själva men vi och politikerna kan ge dem verktygen och underlätta inte minst genom lägre kostnader för att anställa. Men också för att se till att avnämarna får en större möjlighet att påverka utbildningens innehåll.

Jag sa det inte i debatten – Yrkeshögskolan är ett bra exempel på hur arbetsliv och utbildningsanordnare samarbetar.

Om jag om 35 år får möjlighet att diskutera frågan igen (föga troligt, blir nog mer diskussioner om äldrevård) så undrar jag om det kommer att ha hänt något. Dagens unga politiker har ett stort ansvar att se till att så sker.