Hur blir Sverige spjutspetsen på den globala marknaden efter finanskrisen?

I en debatt mellan Mats Odell (KD) och Roger Tiefensee (C) och Kent Persson (V) och Magnus Johansson (MP) diskuterades förutsättningarna för ett framgångsrikt företagande snarare än spjutspetsfrågor. Det är dock inte en fråga att förakta. Förutsättningarna för framgångsrikt tjänsteföretagande på hemmaplan är för många företag en förutsättning för att komma ut på den globala marknaden.

För den sektor där exporten utvecklas snabbast är dock den globala marknaden viktig från dag 1: IT-sektorn. IT-sektorn består uteslutande av privata aktörer där alla kan ge sig ut på den globala arenan. Alla har samma chans, med den fria kreativiteten som bränsle.

I andra branscher ser det annorlunda ut. Branscher med en tänkbar framtid, inom vård, omsorg och utbildning, begränsas av att  kommunerna som inte får exportera, står för huvudverksamheten. Magnus Johansson framhöll att pengar genereras när vi ökar produktiviteten och hävdade därför att vi måste satsa på industriföretag snarare än vårdföretag. Jag förbluffas över han, som i övrigt presenterade kloka tankar om tjänsteföretagens förutsättningar, inte ser att vårdföretagande är oerhört produktivt.

Kvalitet i vården, genom konkurrens mellan aktörer, valmöjlighet för patienterna och kontroll av en oberoende myndighet är en grundförutsättning för att skapa den attraktiva välfärd som Magnus Johansson hävdar ska locka hit personer inom forskning och utveckling.  Annars tappar vi snabbt den fördelen och spjutet går i backen.