Det handlar om gränssnittet

Det digitala samhället skapar nya utmaningar, kanske särskilt för dem med funktionshinder som dyslexi, men också nya möjligheter för desamma. Om det kunde man lära mer i Handikappförbundets tält i hamnen i morse. Genom att göra övergången mellan TV, där reklamen hänvisar till en www-sida, och datorn, kan livet förenklas. Möjligheten till web-tv och få informationen berättad istället för att läsa själv. Det ställer nya krav på gränssnittet.

I stekande sol lyssnade jag på Ulf Berg, VD, Exportrådet som diskuterade CSR frågor med Georg Andrén från Sida. Ulf Berg beskrev hur företagen är beroende av fungerande marknader och länderna beroende av hjälp att bygga upp dem. Här kan Sida göra en insats – i gränssnittet, där näringsliv och bistånd möts.

I en betydligt svalare miljö i St Lars kyrkoruin kunde forskare tänka klart om hur vi ska koppla ihop forskningen, innovationen och företagandet. Genom hubar, inkubatorer och forskningscentra vill man synliggöra kunskap och mötas, i gränssnittet.

För att skapa nytt måste vi bryta normerna och normerna för hur man bryter normer – gå ännu längre, bli kallad galen för att senare bli geniförklarad menade Farida Rasulzada, kreativitetsforskare. Innovationer måste dock accepteras i nuet för om vi stannar händer inget.

Därför rör sig Solveig Sunnebo från Heliantus Förskolor framåt när hon beskriver hur hon kopplar ihop transport-, förskole- och utbildningsbranschen genom sina mobila förskolor och specialutbildade pedagoger.

I gränssnittet sker tjänsteinnovationer.