Vinnande tjänstearbete

Vinnova fördelade hösten 2009 ett antal miljoner till 10 forsknings- och utvecklingsprojekt kring ledning och organisering av tjänsteverksamhet.

Nu finns en intressant projektkatalog. Läs den och hämta inspiration! Jag kommer att återkomma under projekttidens gång  med mer  information om de projekt som Almega är delaktiga i.