Vilken dag för valfrihet!

Visserligen fick jag inte alla de besked som jag ville vid dagens seminarium om valfrihet. Jag hade till exempel velat höra att i vart fall nästa år så ska arbetsförmedlingen tjänster omfattas av valfrihet.

Men jag fick höra annat!

Vi ska skapa det goda livet med hjälp av privata tjänster. Nu är det bara Kuba och Nordkorea som har kvar apoteksmonopolet.

Centern gick till val på 80-talet med devisen mer makt till folket. Idag är den ännu viktigare.

Dessa är politiska uttalanden från näringsministern, men ack så sanna.

Det optimala självstyret är när den enskilde medborgaren sitter vid köksbordet och bestämmer. Vi är på väg dit. Vi måste diskutera vad som ingår i det offentliga uppdraget, sa SKL:s ordförande Anders Knape. Han kan tänka sig att delar av myndighetsutövningen kan läggas ut på andra leverantörer och deklarerar att SKL vill vara med och driva valfrihet. Öppna jämförelser är ett viktigt verktyg för att garantera kvalitet.

Vem har monopol på våra barn? Frågan var relevant för Peje Emilsson och låg till grund för hans resonemang när han startade Kunskapsskolan. Det måste vara brukaren, kunden användaren som avgör hur verksamheten ska bedrivas, utifrån gällande regelverk – och inte den enskilde kommunen (skolan). Valfrihet driver kvalitet – vi måste skärpa oss när det finns konkurrens. Peje driver nu frågan om en äldrepeng som skulle kunna fungera som en skolpeng.

Företagen behöver långsiktiga och förutsägbara spelregler för att kunna verka inom ramen för LOU och LOV. Det är hur vårdvalssystemen är konstruerade som avgör var företagen vill verka. Så är företagens förutsättningar, enligt Catharina Piper på Carema.

LOV kommer för introduktionslotsar inom Arbetsförmedlingen i december, sa Lena Liljebäck. Men för övrig valfrihet måste man utvärdera undersöka och lära. På frågan om det fanns motstånd för valfrihet inom personalen svarade Lena nej, men det är viktigt att det blir kvalitet och att det finns en ordentlig uppföljning

Det är intressant att se att i den avslutande debatten så finns det en samstämmighet på många punkter mellan Gunvor G Ericson (mp) Helen Hellmark Knutsson ( s) och Gustaf Andersson (c).

Valfrihet har kommit för att stanna men hur lång tid kommer det att ta innan  jag får bestämma vid mitt köksbord?

Vi släppte också en rapport om valfrihet i veckan som du hittar här!