Valfrihet ökar förtroende

Nu är det 14 dagar kvar till dess att arbetsförmedlingen har möjlighet att tillämpa Lagen om valfrihetssystem (LOV). På vårt valfrihetsseminarium den 1 juni framkom att Arbetsförmedlingen kommer att skynda långsamt innan man tillämpar lagstiftningen.

Av den anledningen var det intressant att läsa  SOM-institutet (samhälle, opinion, medier) rapport från 2010 om VÄST- SOM. Den kartlägger den svenska allmänhetens vanor och attityder på temat samhälle, politik  och medier. Undersökningen omfattar mycket intressanta uppgifter.

Det som för mig just nu är mest intressant är att läsa om förtroendet för olika yrkesgrupper (sid 16). En svår fråga att ställa eftersom yrkesgrupperna som det gäller är bakbundna av det regelverk som myndigheten/utföraren har att följa. Där framkommer att de yrkesgrupper som man har minst förtroende för är försäkringskassans och arbetsförmedlingens personal. Det är betydligt sämre än förtroendet för sjukvårdens personal, äldreomsorgen,  polisen och till och med socialarbetare.

Resultatet är kanske inte så konstigt eftersom både arbetsförmedlingen och försäkringskassan har varit föremål för mycket skriverier under de senaste åren och att framförallt Arbetsförmedlingen i Västra Sverige har haft en tung uppgift med alla varsel. Men det som däremot är intressant att läsa är att när man delar upp svaren i partisympatier. Då  avviker vänsterpartiets och sverigedemokraternas sympatisörer avsevärt från övriga partier. Man har betydligt mer negativ inställning till dessa yrkesgrupper än övriga partiers. Trots detta vill de rödgröna med vänsterpartiet som en tung tyckare inte göra det möjligt för den enskilde medborgaren att få välja vem som ska ha ge  den stöd i den svåra process som en omställning eller en arbetslöshet är.  

För mig är det märkligt när man samtidigt har stort förtroende för sjukvårdens och tandvårdens personal där det ju finns en valfrihet.