Valfrihet för alla

Igår presenterade SACO en sammanfattning över forskningen om Allt unga behöver veta om arbetsmarknaden. Det var en intressant sammanställning  som du borde läsa!

I rapporten redovisar man olika livslöner. Här tar man hänsyn till den tid som åtgår till studier och återbetalning av studiemedel.

Resultaten kan läsas på många olika sätt, ett är att det svenska skattesystemet inte innehåller någon utbildningspremie.  Ett annat är att de yrken som inte har haft möjlighet att välja mellan ett antal arbetsgivare  har haft en sämre löneutveckling än andra. Det innebär att för de ungdomar som väljer dessa utbildningar så kommer Lagen om valfrihetssystem innebära möjlighet till flera arbetsgivare och en mer differentierad lönesättning.

Valfrihet är inte bara en frihet för den som använder tjänsten, utan även för dem som utför.