Vad har SVT emot nya branscher?

TV-programmet  Agenda i SVT har fällts av Granskningsnämnden för ett inslag om RUT. I inslaget kritiserades Almegas rapport om antalet köpare av RUT i olika inkomstgrupper. Agenda var dock inte tillräckligt tydliga med att deras beräkningar utgick från andra definitioner än Almegas, och har därför fällts i Granskningsnämnden. Om detta har bland annat tidningen journalisten skrivit.

Det är förstås en upprättelse. Fler än Almega kan nu konstatera att SVT:s försök att ta heder och ära av Almega var helt grundlöst. Samtidigt måste man ställa sig frågan varför den ”oberoende och fria televisionen” har en så osviklig vana att hoppa på just vissa branscher i tjänstesektorn. Inte minst de branscher som växer och ger nya jobb. I vintras gjorde till exempel sajten Second Opinion en undersökning om hur friskolorna beskrivs i media. Och vi blev väl inte direkt förvånade då det visade sig att bland andra SVT till övervägande hade negativa vinklar, som till exempel påstående om övervinster (vad det nu är?) hos utpekade friskolor. Antalet inslag som handlade om friskolornas bidrag till utvecklingen av den svenska skolan gick inte att upptäcka.

I våras var det bemanningsbranschens tur. Den argumentation som LO använt sig av inför avtalsrörelsen kom nu med den fria televisionen som avsändare. Floran av snyftreportage om dem som påståtts blivit omkörda i LAS-kön av bemanningsföretag var riklig. Där källor och intervjupersoner rätt snabbt kunde letas tillbaka till den fackliga kampanjen. Några inslag om det egentliga drivkrafterna till varför bemanningsbranschen vuxit  och vilka som jobbar där fick man dock leta förgäves efter på SVT. Möjligen ska LO ha en eloge för ett snyggt lobbyingarbete, men å andra sidan behövdes det kanske aldrig någon aktiv påverkan?

Den privata vården ska vi inte tala om. Där får misstag inom landstingskommunala vården passera relativt obemärkt, medan det samma i privata bolag får braskande rubriker och långdragna mediedrev.

Och nu senast RUT. Här har människor tack vare detta skatteavdrag kunnat få jobb i den legala sektorn, från att varit arbetslösa eller hänvisade till otrygga svartjobb. Men likväl, så envisas SVT med att kampanja mot RUT. I en tid då till och med (s) har slutat att kalla detta för pigjobb, lever otidsenliga och felaktiga bilder kvar på SVT. Vilket man också har mage att göra publicitet av.

Man kan verkligen fråga sig vad SVT har emot nya och växande branscher. Den fria och oberoende televisionen framstår i varje fall som något helt annat än just fri och oberoende.