Tänk dig ett liv utan parabolantenner

En av mina förfäder, Axel Gabriel Silfverstolpe,  var med och tog fram 1809 års regeringsform. Den ersatte det gamla gustavianska enväldet med en princip om maktdelning. Denna regeringsform gällde ända fram till vår nuvarande som började tillämpas den 1 januari 1975.

Vad finns det då för koppling mellan regeringsformen från 1809 och vårt seminarium om valfrihet drivs av samhällsutvecklingen och skapar tillväxt som genomfördes i veckan?

En intressant reflektion är att det fortfarande är det offentliga som i stor utsträckning styr och beslutar över våra val i livet. Anders Knape, SKL, fick oss som lyssnade att komma i håg att det fanns en tid – modern tid – där företrädare för socialdemokraterna ville begränsa medborgarnas mediekonsumtionen genom att förbjuda parabolantenner.

Min dotter kan inte förstå att jag är uppvuxen med en TV-kanal och Sveriges radios monopol. För henne är det självklart att kunna välja medieleverantör.

Varför är det inte självklart att vi på samma sätt ska ha rätt att välja utförare av de tjänster som vi genom skatt och arbetsgivarens sociala avgifter finansierar?

Anders Knape poängterade att valfriheten innebär att det måste finnas en beställarkompetens, öppna jämförelser och att det kan finnas ett intresse att granska de privata aktörerna ur ett medborgarperspektiv – vart går skattepengarna?

Detta grubblar jag på – ska det ställas samma krav på de företag som utför anläggningsarbete eller annan offentlig finasierad verksamhet? Vad särskiljer företag som omfattas av ett valfrihetssystem? Samma redovisningsregler  gäller för dem. Det är de offentliga som sin beställarroll har att sätta gränser och ställa krav.

På söndag är det Sveriges nationaldag. Det är värt att fira. Men den kanske också ska ge utrymme för reflektion: Är det dags för en ny regeringsform som ytterligare förskjuter makten från det offentliga till medborgarna? Gör valfrihet till en grundprincip för att organisera offentliga individuella tjänster –  en regeringsform som bygger på att många av de beslut som berör den enskilde ska kunna fattas vid köksbordet och inte i ett kommunalhus.

Vad skulle Axel Gabriel säga om detta?