Kommuner och landsting, tänk OPS

Det har pågått en intensiv debatt i olika medier kring NKS, Nya Karolinska sjukhuset i Solna, och upphandlingen av sjukhusets kringservice. En förbisedd men spännande aspekt är hur Stockholms läns landsting valt att upphandla inte bara huset, utan också den framtida driften av det mesta av det som inte är sjukvård.

Debatten är värd att uppmärksammas också för kommuner och landsting utanför Stockholm. Genom den i Sverige ovanliga upphandlingsformen så garanterar landstinget att det blir ett sjukhus där inte bara sjukvården utan också kringservicen blir den mest moderna och verksamhetsanpassade i världen.

En privat tjänsteleverantör, Coor Service Management, har fått i uppdrag att ansvara för koordinering, utveckling och leverans av fastighets- och arbetsplatsrelaterade servicetjänster (FM-tjänster) under avtalsperioden. Exempel på tjänster som ska levereras är drift och underhåll av fastigheterna, säkerhetslösningar och bevakning, energitjänster, parkeringstjänster, lokalvård, logistik, personalmatsalar, posthantering, konferensservice och kundtjänst. Det är ett banbrytande avtal för svensk tjänstenäring.

Upphandlingsformen innebär att man bygger in ett livscykelperspektiv och ett starkt incitament för kostnadseffektiva och innovativa lösningar hos leverantören. Ju smartare lösningar leverantören kan hitta desto mer kan de pressa sina – och skattebetalarnas – kostnader. Det faktum att kringservicen upphandlas innan huset är byggt innebär bland annat att byggbolag och tjänsteleverantör kan utforma huset så att det även är optimerat för de stödfunktioner som ska se till att vården blir i världsklass.
Landstinget kan i och med detta fokusera på att producera – eller ännu hellre upphandla – den bästa vården, vilket är deras kärnverksamhet. En specialist kan fokusera på att servicen i och kring sjukhuset fungerar i alla andra delar. Logistik, resursflöden inom byggnaderna, rumsplanering och mycket annat osynligt ligger till grund för en välfungerande vård för patienterna. Det som för landstinget är en bisyssla är kärnverksamhet för FM-företag.

Allt för få kommuner och landsting har kommit så långt i sitt tänkande.

En offentlig tjänstemarknad värd ett okänt antal miljarder kronor ligger idag utom räckhåll för privata tjänsteföretag, bara för att många skolor, sjukhus och andra offentliga inrättningar av slentrian driver den egna internservicen. Enstaka tjänster som städning och matsalar har i ökande grad börjat upphandlas, medan denna typ av IFM (integrerad facilities management) fortfarande är sällsynt i offentliga sektorn. Ju fler som väljer att upphandla integrerade servicetjänster, desto lättare blir det att mäta och jämföra och utvärdera. Därmed får vi bättre konkurrens och mer effektivt använda skattemedel.

NKS borde så snart verksamheten startat 2015 studeras av landets alla landstings- och kommunpolitiker. Inte bara för att det blir en vård i världsklass utan också för att det visar hur landsting och kommuner skulle kunna upphandla tjänster och bidra till ett mer livskraftigt och innovativt tjänsteföretagande runt om i landet – och på sikt bättre använda skattepengar.

Ulf Lindberg
Näringspolitisk chef Almega

 

Debattartikeln publicerades på Dagens Samhälles webbplats 29/6 2010