Bra tryck i skattedebatten

Efter skarpa inspel i skattedebatten av bland andra skatteexperten Peter Birch Sörensen, utbildningsminister Jan Björklund och Saco:s ordförande Anna Ekström, är det nu bra tryck i skattedebatten. Det märks inte minst bland många bloggare, som tar sikte på att Sverige har världens högsta marginalskatter och där man kallar yrkesgrupper som barnmorskor, lärare och lokförare för höginkomsttagare.

Ett av de återkommande argumenten mot en sänkning av marginalskatten är att de behövs av fördelningspolitiska skäl. Den som vill borra djupare i denna väl spridda uppfattning kan rekommenderas en läsning av rapporten Värnskatten och jämlikheten från Almega.

I rapporten, som är författad av forskaren och författaren Andreas Bergh, framgår att värnskattens betydelse för utjämning av inkomstfördelningen är försumbar. Måttet som används är den så kallade gini-koefficienten, som varierar mellan 1 och 0. Värnskattens effekt på inkomstfördelningen syns först i i gini-koefficintens tredje decimal!

En generell välfärdsstat som den svenska är ett effektivt sätt att omfördela från höginkomsttagare till låginkomsttagare. Men skälet till att omfördelningen är stor, är inte höga marginalskatter. Tvärtom, den stora omfördelningen sker genom  de helt proportionella skatterna, som kommunskatt och moms. Kombinationen av förmåner som alla i välfärdstaten får del av och skatter som betalas i procent av inkomsten, gör att höginkomsttagare betalar mer skatt än vad de får ut i förmåner, medan låginkomsttagare får ut mer än vad de betalat in i skatt.

Ett av de fränaste inläggen kommer från Jonas Pettersson, som tycker att (fp) borde gå längre än att bara avskaffa värnskatten och även platta till den statliga inkomstskatten . Signturen Simon ger tips till mer av det som Birch Sörensen skrivit. Varför värna om en extra korkad skatt? frågar sig ledarbloggen på Svenska Dagbladet. Hockeyliberalen har den goda smaken att referera till Almegas undersökning om vilka yrkesgrupper som betalar statlig inkomstskatt. En välskriven exposé över svenska skattereformer ges av Mark Klamberg.