Bardhs modell är omodern

Att LO-förbund får igenom gamla, kollektivistiska lösningar betyder inte att den svenska avtalsmodellen står stark. Tvärtom visar detta att den omhuldade Svenska modellen befinner sig i en kris.

LO:s avtalssekreterare Per Bardh menar i en artikel i lördagens Dagens Industri (19/6) att den svenska avtalsmodellen är en vinnare, främst på grund av att LO-facken fick igenom höga lönelyft, trots hotande arbetslöshet under en djupgående, global finanskris. Och kvinnopotter, som visat vara helt verkningslösa mot lönediskriminering.

Men det är just denna typ av kollektivistiska och centralt beslutade delar av kollektivavtalen som både företag och anställda ogillar. En rad undersökningar visar att de flesta vill har en lokal och individuell lönesättning, som speglar de insatser man gör på jobbet. Inte att lönen sätts över huvudet på medarbetarna.

Framtiden för den svenska avtalsmodellen bygger på att parterna har kraft till förnyelse och nytänkande. Ett förnyelsearbete måste bygga på ömsesidig respekt och inte på att man tvingar på motparten krav som är osunda och som saknar förankring på en modern arbetsmarknad. Det borde LO lära av.

Jonas Milton
vd Almega