Alla är inte lika nöjda som Per Bardh

I lördagens DI kommenterar Per Bardh avtalsomgången 2010 och prisar såväl LO som den svenska modellen. Att Per Bardh är nöjd är väl kul för honom. Jag vet dock att väldigt många företag inte delar hans glädje. Företag som trots kris tvingades betala alltför höga löneökningar.