Vem är det som ska klämmas åt?

Nu ska de klämmas, och då menar jag inte i den norska betydelsen, att man ska kramas. Nej, klämmas betyder i det här fallet straffa, sätta dit och göra livet allmänt surt.  Både från vänster och höger kan man få höra om de rika höginkomsttagare som med hjälp av höga skatter ska klämmas åt. Med höginkomsttagare menas då alla som ligger över brytpunkten för den statliga inkomstskatten. I den politiska retoriken här det här en liten övergödd grupp som har det alldeles för bra.

En ny undersökning som genomförts av forskningsinstitutet Ratio på uppdrag av Almega visar en helt annan sanning. Rapporten Hjärnskatt – översikt av inkomstnivåer, yrkesgrupper, utbildning och statlig inkomstskatt bygger på SCB:s lönestatistik för år 2008. Där framgår att 34 procent av medarbetarna i offentlig sektorn ligger över brytpunkten för statlig inkomstskatt. I privat sektor är det 38 procent.

Kopplar man lönestatistiken till den politiska retoriken så skulle bland annat dessa yrkesarbetande räknas som höginkomsttagare:

Barnmorskor 29.300 kr/mån (SSYK 2231)
Akutsjuksköterskor 29.000 kr/mån (SSYK 2233)
Yrkesvägledare 32.300 kr/mån (SSYK 2412)
Sociologer 30.800 kr/mån (SSYK 2442)
Journalister 32.000 kr/mån (SSYK 2451)
Maskintekniker 30.400 kr/mån (SSYK 3115)
Brandinspektörer 28.000 kr/mån (SSYK 3151)
Flygvärdinna 28.700 kr/mån (SSYK 5111)
Gruvarbetare 30.400 kr/mån (SSYK 7111)
Lokförare 29.100 kr/mån (SSYK 8311)

Att kalla barnmorskor för höginkomsttagare är förstås helt galet.  Att våra politiker kallar alla dessa människor för rika är också fel, då Sverige har den lägsta utbildningspremien i hela OECD. Sverige är det land där studier och yrkeskarriär löner sig sämst. Jämför den lön som till exempel en sjuksköterska får efter skatt i Sverige, med ett land som Holland eller England, då framstår den som ynklig.