Varje kvinna är unik!

I sitt första majtal går LO:s avtalssekreterare Per Bardh till angrepp mot mig och påstår att jag ”kränker” lågavlönade kvinnor när jag påstår att vi på Almega har en bättre metod att höja lönen i kvinnodominerande yrken.

LO:s problem är att man utgår ifrån kvinnor som ett enhetligt kollektiv där varje enskild reduceras till en kugge i ett anonymt maskineri. Därmed missar LO det uppenbara. Att varje enskild, yrkesarbetande kvinna har en unik kompetens. För mig är det självklart att det bör finnas en skillnad i löneökning mellan en undersköterska som jobbar hårt och vidareutbildar sig och en kollega som inte gör det. Löneutvecklingen är bättre och mer rättvis för dem som har en lokal och differentierad lönesättning. Det visar entydigt våra studier.