RUT-avdraget kan påverka val av parti

En klar majoritet av väljarna i Stockholms län är positiv till RUT-avdraget. Mer än hälften uppger att frågan har betydelse för deras partival. Det finns också ett glapp mellan flera partier och deras väljare, vilket kan påverka höstens val.

Debatten om skattereduktionen för hushållsnära tjänster, det så kallade RUT-avdraget, aktualiserades igen när den politiska oppositionen presenterade sitt budgetalternativ i veckan. Företaget United Minds har genomfört en undersökning om inställningen till RUT-avdraget på uppdrag av Almega. Totalt har 2209 personer deltagit, varav 1156 boende i Stockholms län.

Resultatet visar en verklighet som borde få flera partier att analysera sin inställning i frågan. I Stockholms län är 68 procent positiva till RUT-avdraget medan 25 procent är negativa. För 59 procent av stockholmarna har RUT-avdraget påverkan på deras partival. Bland de väljare som är osäkra på vilket block de ska rösta på är 76 procent positiva till RUT.

Stockholms socialdemokratiska väljare är delade. Hos dem finns en ganska stor andel, 36 procent, som vill ha kvar RUT-avdraget. 53 procent är negativa till det. Detta kan jämföras med de borgerliga partierna, där omkring 90 procent stödjer sitt partis linje och endast en andel om drygt fem procent är emot. Miljöpartiets väljare avviker kraftigt från partiledningen. I Stockholm anger 55 procent av Miljöpartiets sympatisörer att de är positiva till RUT. 35 procent är emot.

Här finns alltså ett synligt glapp mellan väljarna och partiledningarna i S och MP. Bland oppositionens väljare i Stockholm är det bara Vänsterpartiets sympatisörer som står bakom linjen om att avskaffa RUT-avdraget; 78 procent. RUT har emellertid stöd av 16 procent även hos vänsterväljarna.

Att två tredjedelar av väljarna i Stockholm är positiva till RUT-avdraget är inte förvånande. Efterfrågan på olika hushållsnära tjänster har hela tiden ökat sedan möjligheten till skattereduktion infördes. Under perioden 17 mars–16 april i år tillkom 17400 nya köpare, sett till hela riket. Under samma period köptes det hushållsnära tjänster för 200 miljoner kronor. Sedan fakturamodellen infördes den 1 juli 2009 har 180000 personer köpt hushållsnära tjänster för över 1,2 miljarder kronor. Allt fler människor ser nu de direkta fördelarna med RUT-avdraget i sin vardag.

Den positiva bild som människor har av RUT kan nog också förklaras av andra faktorer. Svartjobben minskar. Personer som många gånger har en svag ställning på arbetsmarknaden kan få riktiga jobb. De kan gå till en seriös arbetsgivare som betalar skatt, har kollektivavtal och ordentliga försäkringar.

Det framstår tydligt i undersökningen att de partier som är positiva till RUT-avdraget har en klar möjlighet att attrahera blockosäkra väljare medan det motsatta gäller för motståndarna. Höstens val kommer avgöra framtiden för den växande hemservicebranschens företag och medarbetare.

Ulf Lindberg
näringspolitisk chef, Almega

Läs debattaritkeln på SvD:s webbplats, Skånska Dagbladets webbplats eller GT:s webbplats