Låt oss lära av varandra

Låt oss lära av varandra

Professionalisering av hushållsarbete – var ett förslag som Europeiska Ekonomiska och Sociala Kommittén skulle ta ställning till i veckan. Många vackra ord om jämställdhet och respekt, värdesättande av osynligt arbete sades från arbetstagarsidan. Arbetsgivarsidan varnade för ett alltför stelbent förfarande som skulle försvåra för arbetsgivarna som ofta var enskilda personer. Som RUT-kramande svensk hade jag svårt att inte hoppa i stolen när jag väntade på att få ordet.

NU!

– Vi i Sverige har lösningen! Skattelättnader för hushållsnära tjänster har skapat ett intresse för tjänsterna och en boom av nya företag. Genom att underlätta för entreprenörskap och främja utvecklingen för hushållsnära tjänsteföretag slår vi flera flugor i en smäll. Färre svartarbeten, fler människor i arbete, större trygghet för köpare och utförare, en ny marknad, fler skatteintäkter, uppfyllande av EU-2020-målen, genom certifieringar skapas högre kvalitet i tjänsten …  Varför får jag bara göra ett två-minuters inlägg när min lista är så lång?

– Låt alla medlemsländerna ta del av varandras goda exempel för att skapa nationella lösningar… Det inte lätt att vara ödmjuk när vi är så bra.

– Tack fru Üstün. Vi i Finland har ett liknande system, svarade ordförande Kurki kort och gav ordet till nästa talare. Ja visst ja, det var ju egentligen ett finskt initiativ vi tog efter. Finland som inte alls har haft pigdebatten utan sett hur samhället kan dra ekonomiska och sociala fördelar av ett system med hushållsnära tjänster.

Nåja, det stärker i alla fall min tes om att medlemsländerna kan lära av varandra. Vi lärde av Finland, inte sant?