Flera bra riksdagsbeslut!

Riksdagen har fattat beslut som innebär att villkoren för anställda och företagare blir mer jämställda. De innebär bland annat  att sjukpenningen till egenföretagare kommer att baseras på lägst den inkomst personen tidigare hade som anställd.  Reglerna för tillfällig föräldrapenning  med mera ändras också liksom vissa a-kasseregler.

Det är bra att riksdagen har fattat beslut om regler som  underlättar övergången mellan att vara anställd och egen företagare. Ska tillväxten i ekonomin öka så behöver företagandet öka. För att öka företagandet behövs regler som stimulerar entreprenörskap. Dit hör sociala förmåner.

Varje nytt enmansbolag är ett presumtivt storföretag. Det tänker inte alltid politiken på.