En stor seger!

En seger för alla!

I dag känns det som många vunnit en stor seger. Riksdagen har nämligen fattat beslut om att säga ja  ja till en ny lag om valfrihet för arbetssökande på Arbetsförmedlingen. Lagförslaget innebär att Arbetsförmedlingen erbjuder ett så kallat valfrihetssystem för tjänster som upphandlas inom förmedlingens arbetsmarknadspolitiska verksamhet.

Valfrihetssystemet innebär att den arbetssökande själv får välja bland de leverantörer som Arbetsförmedlingen tecknat avtal med. På så sätt ökas valfriheten till exempel i fråga om jobbcoacher.

Det kommer enligt min uppfattning att underlätta matchningen på arbetsmarknaden. Det kommer att gynna alla de som söker jobb men även för alla de företag som söker efter kompetens. Vi vet från både våra och Svenskt Näringslivs undersökningar att såväl den enskilde som företagen är missnöjda med bland annat arbetsförmedlingens matchningsförmåga.

Valfriheten kommer att öppna upp för flera aktörer och jag är övertygad om att även i detta fall kommer konkurrensen att skapa bättre kvalitet på de tjänster som utförs oavsett om det är arbetsförmedlingen, privata företag, ideella organisationer och andra som kommer att kunna fylla en stor funktion.