Effektivare skattesystem som alla tjänar på

Alla tjänar på ett effektivare skattesystem

Som en av arkitekterna bakom den stora skattereformen i Danmark, har Peter Birch Sörensen en gedigen erfarenhet att luta sig emot. Den danska skattereformen blev verklighet efter att Folketinget tillsatt en skattekommission, ledd av ordföranden Carsten Koch (s). Klokt nog, satte danskarna upp ett antal ingångsvärden för kommissionens förslag. De skulle ge acceptabla fördelningseffekter och de skulle gynna en hållbar utveckling. Men framförallt, så skulle skattesystemet utformas så att den danska välfärden gick behålla.

Danskarna sänkte därför generellt skatten på arbete, och minskade radikalt marginalskatterna för stora yrkesgrupper. Skattekommissionen förordade bestämt att Danmarks motsvarighet till vår värnskatt, den så kallade toppskatten omedelbart togs bort. Följaktligen, skriver Birch Sörensen att värnskattens negativa inverkan på att arbeta, utbilda sig och utveckla sin kompetens är så negativ att ett avskaffande av värnskatten troligen skulle få positiv effekt på statens inkomster!

Intressant att notera, är också att Peter Birch Sörensen inte räknar RUT och RIT-avdragen till några avsteg från århundradets skattereform. För även om de utgör avsteg från likhetsprincipen, så är de unika i den meningen att det arbete som RUT och RIT tar sikte på, så påtagligt konkurrerar med arbete i den svarta sektorn och do-it-yourself. Inte då att förvåna, att Birch Sörensen gärna ser att RUT och RIT bör behållas.