Det måste löna sig att arbeta och att utbilda sig!

Det finns all anledning att instämma i behovet av en ny skattereform. Möjligen kan man invända mot de skäl som Forsberg och Brännström anger. Att skattesystemet är fullt av särslösningar och att det är svårt att överblicka är förstås allvarligt. Men det tyngsta skälet för en omläggning av det svenska skattesystemet måste vara att det är gjort för gårdagens Sverige, som dominerades av industriproduktion, vilket gör att det passar ytterst illa för det tjänste- och kunskapssamhälle som Sverige är idag.

Precis som Forsberg och Brännström skriver, måste en utgångspunkt för en skattereform vara att det ska löna sig att arbeta och att utbilda sig. Och då måste beskattningen av arbete sänkas, samtidigt som det krävs en radikal minskning av marginalskatterna. Annars bestraffar systemet investeringar i kunskap och kompetensutveckling, vilket är den bärande tillgången i en tjänsteekonomi. Och detta bör vara kärnan – huvudskälet – till omläggningen.

Det var möjligen rationellt med höga löneskatter och höga marginaleffekter i början på 1970-talet, då industrin kunde hantera dessa kostnader genom ökad produktivitet, som nåddes genom teknisk innovation. Men i en ekonomi som domineras av tjänster är den möjligheten inte lika stor. Där är det arbetskraften –människorna – som är den viktigaste produktionsfaktorn. Att då straffskatta denna resurs blir direkt skadligt.  

Artikelförfattarna nämner RUT och ROT-avdrag som en del av problemet med skattesystemet. Men så bör man hålla i minnet att dessa undantag har tillkommit just för att skattesystemet är felkonstruerat, där en hög beskattning av arbete lett till enorma skattekilar. Vilket naturligtvis bäddade för att produktionen lades i den svarta sektorn, utom räckhåll för beskattning. RUT är symptom, inte orsak.