Bra rapport från Riksrevisionen

Enligt information på riksdagens hemsida kommer kammaren att den 6 maj behandla proposition 2009/10 146 Valfrihetssystem hos Arbetsförmedlingen. I dag kom en rapport från Riksrevisionen, Arbetsförmedlingens arbete med arbetsgivarkontakter. I den kan man bland annat läsa: Användningen av Arbetsförmedlingen varierar. Exempelvis använder stora arbetsgivare förmedlingen mer, men oftast enbart internettjänsterna. Vissa arbetsgivare väljer bort förmedlingen för att man anser sig få för många eller fel sökande därifrån. Riksrevisionens slutsats är därför att Arbetsförmedlingen kan utveckla sin service till arbetsgivare.

Kanske vore det bra om politikerna tog del av denna före debatten i kammaren. Jag vågar  nämligen påstå att en ökad valfrihet inom arbetsförmedlingens verksamhetsområden skulle innebära att företagen och presumtiva arbetsgivare skulle känna en större tillfredställelse med den service som ges, och antalet lyckade matchningar skulle dessutom öka i omfattning.