Why not?

Den frågan är vägledande för Cecilia Hertz, industridesigner och grundare av Umbilical design, ett företag som arbetar med tekniköverföring från rymdindustrin till civila appliceringar i produkter. På Tillväxtdagen i tisdags presenterade hon hur hon genom att använda rymdteknik och design kan skapa mervärde i produkter för konsumenter, såsom hjälmar, cyklar, skogsmaskiner, skyddskläder, inredning i lastbilshytter. Genom att utgå från kundens behov, hitta likheter från den erfarenhet av att arbeta med extrema miljöer som Cecilia arbetat med i flera år, har hon lyckats placera Sverige på den globala rymddesignkartan. Därigenom har hon nått det mål som tedde sig osannolikt för 10 år sedan. Why not?

Cecilia Hertz har inte någon av de mentala spärrar som hindrar många av oss andra. Varken i tid eller rum. Kanske blir det så när man arbetar med tyngdlöshet och  inte sitter fast i givna strukturer. Jag hoppas att de handläggare från Näringsdepartementet som var närvarande inspirerades och låter tyngdlösheten föra dem på rätt spår när de arbetar fram den nya Tjänsteinnovationsstrategin. Som ytterligare inspiration anordnar Kommerskollegium och Almega ett seminarium om Tjänster utveckling och betydelse för framgång den 20 april på Gällöfsta City i Stockholm där vi presenterar två rapporter, en om tjänstefieringen av tillverkningsindustrin och en om de immateriella investeringarnas betydelse för näringslivets tillväxt. Går det att värdera Cecilia Hertz’s insatser för tillverkningsindustrin? Kan vi skapa en ny struktur för att främja tjänsters utveckling såväl inom tjänstesektorn som tillverkningsindustrin?

Why not?