Vad hindrar Sveriges utrikeshandel?

Det är en fråga som jag tillbringat en stor del av mitt yrkesverksamma liv att fundera över. Men snart kanske svaret är nära. Den 27 april håller Kommerskollegium nämligen ett seminarium under den rubriken, där man presenterar sin företagsundersökning om företagens önskemål om förbättrade handelsvillkor och handelsfrämjande åtgärder.  Jag hoppas på ett stort deltagande så att vi kan få en ordentlig diskussion om hur vi kan åtgärda de hinder som företagen möter.

Men sedan behövs åtminstone tre seminarier som handlar om vad som triggar företagen att bedriva utrikeshandel. Varför i hela friden lämnade de en säker marknad?  Hur ser deras framgångssaga ut? Var kan man finna inspiration och mentorer för detta? För ett par veckor sedan lyssnade jag på Magnus Johansson från SKF, nyligen hemkommen efter flera år i Kina. Inget hurtigt ”Yes we can”, utan insiktsfulla, raka besked om vad som gäller på den kinesiska marknaden och vilka möjligheter som finns.  Swentecs statistik visar att vi har fördubblat miljöteknikexporten till Kina de fem senaste åren, förvisso från en låg nivå, men ändå. Det ser inte så illa ut och det verkar som om det går att överkomma hindren.

Så efter att vi har varit på Kommerskollegiums seminarium formulerar vi om frågorna till något mer kundorienterat; Vad är det som vi har som kunderna ute i världen vill ha? Har vi mer av det? Eller av något annat de efterfrågar?

PS. Inbjudan till Kommerskollegiums seminarium finns här.