Ska socialförsäkringen bli mer försäkringslik?

Riksrevisionen anordnade i går ett seminarium om ”Utformningen av effektiva allmänna försäkringar”. Man hade låtit Jan Bröms utreda vad scenariot hade blivit om allmänna försäkringar (till exempel sjukpenning och sjukersättning) under perioden 1996-2009 hade uppfyllt tre kriterier:

  1. Avgifter eller premier från de försäkrade finansierar försäkringarna. Försäkringarnas inkomster används enbart till försäkringarnas utgifter och använts enbart till försäkringens utgifter och inga andra inkomster finns att tillgå.
  2. Alla avgifter der rätt till försäkringsskydd och enbart de som betalar avgift är försäkrade.
  3. Vid beslut som rör försäkringarnas finansiering och villkor beaktas uteslutande de försäkrades intressen. Alla försäkrade får en tydlig redovisning av försäkringarnas inkomster, utgifter och verksamhet i övrigt.

För så här är det inte i dag. Många betalar in avgifter men får ingen ersättning (studenter till exempel), många betalar men får inte tillbaks det de har betalat in eftersom det finns i  till exempel sjukförsäkringen ett tak för ersättningsnivån.  Sacos ordförande Anna Ekström påpekade att så är fallet för många av SACO:s medlemmar och andra högutbildade. 

Hur var det nu någon smålandstidning skrev för länge sedan ”Vi har redan varnat furst Bismarck två gånger”. Inte ändrade han sig. Lite känns det så när vi diskuterar socialförsäkringen. De flesta har synpunkter och kritik av nuvarande system och anser att den behöver reformeras.  Även om det kan finnas delar i den som fungerar. Professor Staffan Marklund menade att de tydliga tidsgränserna har ett värde.

Men inte kommer det några direktiv till en ny socialförsäkringsutredning, inte i dag heller.

Jag tror att med en mer försäkringsmässig socialförsäkring så skulle motivationen för försäkringsgivarna  – som då kan vara flera (arbetsmarknadens parter är en möjlighet) att snabbt sätta in alla de resurser som kan finnas för att återfå personer arbetsförmåga. Det skulle förkorta det mänskliga lidandet, minska kostnader för samhället och öppna för fler seriösa aktörer inom  till exempel rehabilitering och friskvård.

Riksrevisonens rapport och allt material från dagens seminarium kommer att läggas ut på deras hemsida håll utkik!

Uppdaterad, 13.45

Äntligen! Idag har regeringen fattat beslut om direktiv till en bred parlamentarisk utredning  rörande Hållbara försäkringar vid sjukdom och arbetslöshet. I det 28 sidor långa direktivet berörs bland annat arbetsgivarens kostnadsansvar, organisatoriska frågor,  och internationella aspekter.