Ingen överraskning med uppsägningen

För mig kommer inte uppsägningen som en total överraskning. Tanken var ju med Industriavtalet främst att man med detta avtal skulle träffa avtal som stärkte industrins konkurrenskraft. Utvecklingen, inte minst i avtal 10, har i stället blivit att Industriavtalet kommit att användas, främst av LO grupperna, som ett golv.

Uppsägningen av Industriavtalet pekar med tyngd på vikten av att decentralisera lönebildningen. Det blir alltmer tydligt att det inte går att fastställa en norm som passar alla företag.